مرجع خبری رئال مادرید : الکس خیمنز محصول آکادمی رئال مادرید که در پست دفاع کناری بازی می کند، در این تابستان با پنج میلیون یورو راهی ختافه شد.

خیمنز فصل گذشته قرضی به میلان رفته بود و امسال قراردادش به حالت قطعی در آمد. ماریو کورتخانا خبرنگار اسپانیایی گزارش داده است که رئال در تابستان بعدی می تواند این بازیکن را با 9 میلیون یورو برگرداند چرا که بند بازگشت در قراردادش وجود دارد.