مرجع خبری رئال مادرید : دنیلو بازیکن برزیلی فقط دو سال در رئال حضور داشت اما همچنان از این تیم خاطراتی دارد. وی حالا در مورد دوران حضورش در رئال مادرید صحبت کرد:” من انسان هستم. همیشه در بهترین شرایط خودم نبوده ام اما راستش را باید بگویم که در اولین فصلم در رئال مادرید، افسرده شده بودم. خود را بازنده می دانستم. حس می کردم که بی مصرف هستم. درون زمین نمی توانستم پاس پنج متری بدهم و بیرون زمین انگار نمی توانستم تکان بخورم.”

دنیلو در اولین فصلش در رئال 31 بازی داشت و در دومین فصلش 25 تا و بعد از این که متوجه شد که نمی تواند با کارواخال رقابت کند، از رئال مادرید جدا شد.  وی افزود:” در رئال مادرید به من به چشم خرید 31 میلیونی و گران ترین مدافع رئال مادرید در آن زمان نگاه می کردند. اشتیاقم به  فوتبال از میان رفته بود و خود را موثر نمی دانستم. می خواستم که به کشورم در برزیل برگردم و دیگر فوتبال بازی نکنم.”

این بازیکن خاطره ای از بازی رئال مادرید و آلاوز در اکتبر 2016 نقل کرد:” تئو هرناندز، توپ را از من ربود و سانتر کرد تا دیورسون گل بزند. با نتیجه چهار بر یک پیروز شدیم اما حق چنین اشتباهی را در رئال مادرید نداشتم. هرگز فراموش نمی کنم که آن شب وقتی به خانه رفتم، نمی توانستم بخوابم. در دفترچه یادداشتم نوشتم: وقتش رسیده که فوتبال را ترک کنم. در آن زمان 24 ساله بودم. کدام بخش از وجودم واقعا فشار را حس می کرد؟ پسری که به یک پدیده در پست دفاع راست در پورتو تبدیل شده بود؟ یا پسری که به بزرگ ترین باشگاه دنیا ملحق شد؟ پاسخ ساده بود. همیشه می خواستم که کودک درون خود را داشته باشم. به هیچ کس نمی گفتم که چه حسی دارم. کاسمیرو سعی کرد که کمکم کند. به من گفت “هر چه در دلت است، بگو.” و پس از چند ماه تحمل فشار، به روانشناس مراجعه کردم که دوران فوتبالم را واقعا نجات داد.”

وی در مورد اندریک نیز صحبت کرد:” حمله ما می توانیم از جوا نتر ها چیزی را یاد بگیریم. نگاه کنید که مقابل انگلیس چه کار کرد. عملا نمی دانست که در زمان ناهار خوردن در هتل چطور صحبت کنیم.حس می کردم که عموی او هستم! او بعد از گلش به سمتم آمد و من را مثل کودکی که در پارک سرگرم می شود، من را مغلب کرد. پس از بازی به عنوان کاپیتان باید صادق می بودم. به اندریک گفتم:” فوق العاده بودی اما باید گل دوم را می زدی، پسر.” که او گفت:” دنیلو، خودم هم نمی دانستم که چه کار می کنم!” برخی به من گفتند که فکر نمی کنی که بیش از حد خشن رفتار کردی؟ این یک بازی دوستانه بود. من در جوابشان گفتم که ببینید که بقیه تیم ها مقابل ما چطور با جدیت بازی می کنند. این درسی است که به نحو سخت می توان آن را یاد گرفت.”