گولر، کریستیانو را به چالش می طلبد

دوئل شگفت انگیز نسل ها در دورتموند میان ستارگان ترکیه و پرتغال برای جنگ صدرنشینی گروه اف