مرجع خبری رئال مادرید : اورلین شوامنی هافبک فرانسوی رئال مادرید در مورد توقف این تیم مقابل هلند صحبت کرد.

وی اظها داشت:” برای بردن باید درون زمین تعیین کننده تر باشی. جای خالی بازیکنی نظیر امباپه را حس می کردیم.”