مرجع خبری رئال مادرید : زمانی که گزارشگر شبکه بی این اسپورت ضربه سر کاسیاس در بازی رئال و بارسا را ” نویری” خواند ، مفسر شبکه پاسخ جالبی داد.

رای هودسون ، مفسر شبکه بی این اسپورت گفت :” هد نویری؟ کاسیاس وقتی نویر درون گهواره بود چنین ضرباتی می زد!”