مرجع خبری  رئال مادرید : رئال مقابل لوانته می خواهد ششمین بازی بی شکست پیاپی خود در خارج از خانه را داشته باشد.رئال در پنج بازی قبلی دو برد ، سه تساوی و 1.8 گل زده در هر بازی ثبت کرده است.
از سویی لاس پالماس از بازی مقابل بارسا تا کنون سه بازی است ه گل نخورده است. نها مقابل ، ختافه و ویارئال کلین شیت کرده اند.