مرجع خبری رئال مادرید

ثانیه به ثانیه با اخبار رئال مادرید

  • بازی بعدی
  • رئال مادرید – گرانادا
  • سانتیاگو برنابئو
  • شنبه 11 آذر
  • 21:00
  • بازی قبلی
  • رئال مادرید4 – ناپولی2
  • سانتیاگو برنابئو
  • چهارشنبه 8 آذر
  • 23:30