مرجع خبری رئال مادرید : جشن تولد چهار سالگی مرجع خبری رئال در مراسمی در یک باغ باصفا به نام باغ نگارستان که محلی تاریخی در منطقه بهارستان تهران است برگزار شد. دکتر صدر برای اولین بار در این مراسم در کنار ما بود و ما هم تندیسی را به نشانه یادگاری برایش آماده کردیم.