مرجع خبری رئال مادرید : در ساعات اخیر و بعد از بازی رئال مادرید و بیلبائو از جانب بارسایی ها و بیلبائویی ها در مورد صحنه پنالتی راموس روی رائول گارسیا یاوه سرایی های زیادی انجام شد.

در حقیقت هر چند که راموس کلا حواسش به رائول گارسیا نبود و اگر برخوردی هم انجام شد، کاملا به صورت غیرعمدی بود اما به تازگی تصاویری منتشر شده که نشان می دهد رائول گارسیا در این صحنه در آفساید بوده است.

در حقیقت اگر قرار بود که در این صحنه سوتی هم زده شود، باید آفساید به سود رئال مادرید گرفته می شد و هر برخوردی هم به صورت عمد یا غیرعمد انجام شده، تحت الشعاع آفساید قرار می گیرد.

در حقیقت هم داور بازی و هم داور ویدیویی با اعلام نکردن آفساید رائول گارسیا در این صحنه تصمیمی کاملا درست و هوشمندانه گرفته اند.

رئال مادرید هفت پیروزی پیاپی را با شایستگی کامل کسب کرده و عملا می توان گفت که هیچ تصمیم تاثیرگذاری به سود رئال گرفته نشده در حالی که بارسایی ها در همین چند هفته از داوری ها سود برده اند و به روی خودشان هم نمی آورند!