مرجع خبری رئال مادرید : چلسی با فروش شمار زیادی از ستارگانش شرایط جذب کای هاورتز هافبک لورکوزن را دنبال می کند.

رئال قبل از بحران کرونا به دنبال خرید کاورتز بود اما این بحران باعث شد تا رئال از نظر مالی در مورد جذب وی عقب نشینی کند. به هر صورت به نظر می رسد که چلسی پس از ورنر و زیاش به دنبال خرید هاورتز خواهد بود.