مرجع خبری رئال مادرید : پس از آن که تست کرونای وینیسیوس صبح امروز به اشتباه “نامشخص” شده بود، بازیکن برزیلی تمرین نکرد اما به نظر می رسد که نتیجه تست ثانویه وی منفی بوده است.

بدین ترتیب وینیسیوس به کرونا مبتلا نیست و احتمالا در لیست رئال مادرید برای بازی شنبه شب مقابل آلاوس قرار می گیرد. در حقیقت به نظر می رسد که خطای تست علت مثبت شدن تست کووید – 19 بازیکن برزیلی بوده است.

در حقیقت نتیجه تست اول وینیسیوس نامشخص بود و به همین خاطر او امروز تمرین نکرد و در قرنطینه مانده بود اما وینی امروز بدون مشکل تمرین کرد.