مرجع خبری رئال مادرید : جشن تولد شش سالگی مرجع خبری رئال مادرید تحت عنوان بزرگداشت ایکر مقدس در روز جمعه 10 مهر در تالاری در شهر تهران برگزار شد.

مشکلات بسیاری که در هماهنگی ها به وجود آمد موجب شد تا تنها فرشته کریمی (بهترین بازیکن زن فوتسال آسیا) و علیرضا دهقانی (گزارشگر شبکه ورزش) به عنوان مهمانان ویژه مراسم در کنار ما حاضر باشند.

در این مراسم 130 هوادار رئال حضور داشتند. گزارشهای تکمیلی و ویدئویی مراسم در روزهای آتی به محضرتان خواهد رسید.