مرجع خبری رئال مادرید : بخش اول عکسهایی که از جشن پرشکوه و خاطره انگیز دسیما آماده کردیم، مربوط به تصاویر هواداران و ری اکشن هایشان پیش از آغاز مراسم است. این شما و این هم 25 عکس اولیه مراسم.