مرجع خبری رئال مادرید : مارکا از هواداران رئال مادرید در مورد جدایی سرجیو راموس نظرسنجی کرد.

در این نظرسنجی در پاسخ به این پرسش که از میان راموس و رئال مادرید چه کسی از جدایی کاپیتان بیشتر ضرر کرده، 53 درصد گفتند که راموس چرا که هرگز بعد از رئال این قدر خوشحال نخواهد بود، 30 درصد گفتند هر دو و فقط 17 درصد گفتند رئال مادرید چرا که بازیکنی کلیدی را از دست می دهد.

در این نظرسنجی 68 درصد راموس را مقصر جدایی اش دانستند و فقط 32 درصد پرز را مقصر قلمداد کردند. از طرفی 71 درصد پیشنهاد رئال به راموس برای قرارداد یک ساله با کاهش دستمزد را عادلانه می دانستند و 29 درصد این پیشنهاد را ناعادلانه قلمداد کردند.62 درصد معتقد بودند که رئال مادرید عزم جدی برای تمدید راموس داشته در حالی که 38 درصد معتقدند که باشگاه رئال مادرید در این زمینه جدیت لازم را نداشته است. از سویی در این نظرسنجی 55 درصد این نکته که پیشنهاد رئال به راموس تاریخ انقضا داشته را تصمیم درستی می دانند در حالی که 45 درصد آن را قبول ندارند.

در این نظرسنجی 42 درصد پی اس جی را مقصد احتمالی راموس می دانند، 24 درصد منچسترسیتی، 20 درصد لیگ هایی نظیر آمریکا یا عربستان، 9 درصد چلسی و پنج درصد میلان.از سویی 50 درصد مراسم وداع راموس را مناسب و زیبا می دانند و 50 درصد آن را نامناسب قلمداد می کنند. همچنین 48 درصد معتقدند که پرز باید به هواداران در مورد اتفاقات منجر به جدایی راموس توضیح بدهد و 52 درصد معتقدند که نیازی به این کار نیست.