مرجع خبری رئال مادرید : رودریگو گوئس بازیکن برزیلی رئال مادرید سومین فصلش را در رئال سپری می کند.

رودریگو همیشه در بزنگاه های حساس به خصوص در چمپیونزلیگ به کمک رئال می آید. بازیکن برزیلی در این فصل در چمپیونزلیگ دو گل زده تا تعداد گلهای اروپایی خود را به هشت برساند.

در حال حاضر بدنسازان رئال حس می کنند که یکی از مشکلات وینیسیوس این است که هیکلش قدرت بدنی کافی را ندارد و به همین خاطر روی او کار می کنند تا چهار کیلو عضله بیاورد و هیکل اماده تری داشته باشد.