مرجع خبری ئرال مادرید : تمرینات روز پنجشنبه رئال همچنان با فقط شش بازیکن و بدون لوکاس و بنزمای مصدوم پیگیری شد.