مرجع خبری رئال مادرید : رادیو مونته کارلو اسپورت در گزارشی به اتفاقات بعد از شکست پی اس جی مقابل رئال مادرید در بازی سال گذشته اشاره کرده است.

وی گزارش داده است که ناصر الخلیفی مدیر قطری پی اس جی در پایان بازی برخورد خشم آلودی با بازیکنان پی اس جی داشته است. پاریسی ها پیش از بازی رستورانی را در مادرید رزرو کرده بودند تا صعود احتمالی خود را جشن بگیرند چرا که در بازی رفت به راحتی پیروز شده بودند. اگر هت تریک بنزما در پانزده دقیقه نبود، آنها به یک چهارم نهایی صعود می کردند.

برخی بازیکنان پی اس جی با وجوذ حذف نمی خواستند رزرو خود را کنسل کنند، موردی که با خشم الخلیفی همراه شد و به بازیکنانش دستور داد که مستقیما سوار هواپیما شوند و به پاریس برگردند.