مرجع خبری رئال مادرید : مارکو آسنسیو پس از هفت سال به دوران حضورش در رئال مادرید خاتمه بخشید.

ساندرا گارال همسرش در پیامی با او وداع کرد :” ممنون از رئال مادرید و ممنون از عشقم ، مارکو اسنسیو که به ما اجازه داد که هفت سال از حضورش لذت ببریم. خیلی سخت است که با جایی وداع کنی که در آن خیلی خوشحال بودی، شهامتت و انگیزه ات برای چالش های بیشتر را تحسین می کنم و باید به دنیا نشان بدهی که چه توانایی هایی داری. از مدیر، هیئت مدیره، هم تیمی ها و همه کارمندان رئال مادرید تشکر می کنم. هرگز سفرها و لبخندهایت را فراموش نمی کنم. برایت آرزوی بیشترین شادی دنیا را دارم. از همه پیام های شما تشکر می کنم. غیرممکن است که در زمان نگاه کردن به این پیام ها برای خودمان احساساتی نشوم. از همه رئالی ها ممنونم. دلمان برای شما تنگ می شود. به تحقق رویاهایمان ادامه می دهیم و مطمئنم که اتفاقات خوبی در راه است. مارکو، به هر جا بروی با تو می آیم.”