مرجع خبری رئال مادرید : بازیکنان رئال مادرید پس از استراحتی دو روزه به تمرینات برگشتند.