مرجع خبری رئال مادرید : BMW همچون سال گذشته به بازیکنان رئال مادرید هم محصولاتشان را هدیه داد.