مرجع خبری رئال مادرید : سبایوس و بلینگام غایبان اولین  تمرین رئال مادرید برای ال کلاسیکوی پیش رو بودند و هر دو در سالن بدنسازی به ریکاوری پرداختند.