مرجع خبری رئال مادرید: مینا بونینو همسر فدرکیو والورده تصویری از چت بامزه اش با فده پیش از بازی با سیتی منتشر کرده است.

در این چت، فده نوشته است:” خیلی دوستتان دارم! فردا برایتان همبرگر غول پیکر درست خواهم کرد. بعدش می توانی اسکرین شات این چت را منتشر کنی. صعود می کنیم و فردا برایتان همبرگر غول پیکر درست می کنم.”

مینا نیز در جوابش می گوید :” قول می دهم که اگر برنده شدید، سه همبرگبر می خورم. اما  دوست ندارم بعدش کارم به بیمارستان کشیده شود! خیلی دوستت داریم، بعد از بازی با تو صحبت می کنم.”

که فده نیز در جحوابش می گوید:” اگر صعود کردیم، عکس من را را در حال همبرگر درست کردن تا شنبه منتشر کن، اوکی؟”