مرجع خبری رئال مادرید : جیمی کرگر بازیکن اسبق لیورپول هر کاری می کند، نمی تواند عقده رئال مادرید را از وجود خود خارج کند.

کرگر حالا مدعی است که فودن ستاره اصلی تیم ملی انگلیس است نه بلینگام. در واقع کرگر در دوران فوتبالش هرگز بازیکن جالب توجهی نبود اما به واسطه خزعبلاتی که می گوید، به شخصیت محبوبی در رسانه های انگلیسی تبدیل شده تا حرفهایش را بولد و وایرال کنند.

کرگر در صحبت های اخیرش گفته است :” بلینگام به عنوان یکی از بهترین بازیکنان دنیا  و مدعی توپ طلا به یورو می رود، بازیکنی که هواداران فکر می کنند که ساوتگیت باید تیم را پیرامونش بسازد. بلنیگام یک پدیده است اما به نظر من فودن با استعدادترین بازیکن حال حاضر تیم ملی انگلیس است. می دانم که برخی این حرف من را یک انتقاد می دانند اما منظورم این نیست. شاید یک نفر ترانه های جان لنون یا پل مک کارتنی را ترجیح بدهد ام اهر دو نفرشان شایسته تحسین هستند. بلینگام و فودن سبک متفاوتی دارند. جود شبیه هافبک های چند بعدی است و از نظر تاکتیکی بازیکنی رویایی است اما مطمئن نیستم که آیا تیم ملی انگلیس بازیکنی شبیه فودن داشته است یا نه.  فودن شبیه بازیکنان اسپانیایی و پرتغالی است. هر بار که ضربه اول، کنترل و فضای حرکاتش را می بینم، یاد زیدان و اینیستا می افتم.”