مرجع خبری رئال مادرید : بازیکنان رئال امروز 27 تیر ماه سومین جلسه تمرینی خود زیر نظر لوپتگی را برگزار کردند.