مرجع خبری رئال مادرید : برنامه ال چیرینگیتو به هواداران رئال مادرید نشان داد که گرت بیل بازیکن ولزی امروز چه کار مهمی داشته که به خاطرش حاضر نشده به منچستر سفر کند.

گرت بیل امروز به منچستر سفر نکرد و در کنار تیم نخواهد بود چرا که خودش نخواست در این سفر حضور داشته باشد. حالا ال چیرینگیتو تصاویری از بیل شکار کرده که در حال گلف بازی کردن است و شاید با این چیزی که از او می بینیم حتی نتیجه بازی امشب هم برایش مهم نبود چرا که وقتی روی سکوهای ورزشگاه دی استفانو بازیها را تماشا می کرد، به چرت زدن و مسخره بازی روی آورده بود، چه برسد در خانه!

به هر صورت مشخص نیست که بیل که می داند چنین تصاویری از او لو می رود، تا چه حد می خواهد هوادار رئال را مسخره خود کند و به آنها بگوید که برایشان کوچک ترین ارزشی قائل نیست! اگر رئال مادرید و هوادارانش برای بیل اهمیتی ندارند، مشخص نیست که چرا او و وکیلش همچنان اصرار به ماندن در برنابئو و حرام خواری در این ورزشگاه دارند.