مرجع خبری رئال مادرید: تمرینات رئال مادرید با 10 بازیکن و برخی محصولات آکادمی همچنان در حال پیگیری و برگزاری است.