مرجع خبری رئال مادرید: خاویر آگیره سرمربی مایورکا در مورد بازی امروز این تیم و رئال مادرید صحبت کرد. وی اظهار داشت:” سخت است که بر رئال غلبه کنی چرا که وقتی که فکر می کنی تیم غالب میدان هستی، ناگهان با کیفیت فردی و تیمی خود می توانند در حرکات هجومی دیوانه وار ظاهر شوند و با استعداد و حرکات مستقیم خود خودی نشان بدهند.”

سرمربی مایورکا بیان کرد:” باید خیلی مراقب باشیم چرا که رئال مادرید به حریف اجازه حمله می دهد و ناگهان ضدحملات مرگبار می زند. نمی توان حتی یک ثانیه هم با حواس پرتی مقابلشان بازی کرد چرا که کارت را دشوار می کنند. بازیکنان بسیار باکیفیتی دارند. مصدومیت بنزما و میلیتائو تاثیری ندارد. هر دو بازیکنان مهمی هستند اما رئال با یازده ستاره جهانی بازی خواهد کرد و کار خیلی مشکلی در پیش خواهد بود. هرگز از مصدوم شدن سایر بازیکنان خوشحال نمی شوم. ما همکار هستیم و ممکن است این اتفاق برای تیم خودم رخ بدهد. جنجال ها پیرامون وینیسیوس؟ بازیکنانم کاملا آرام هستند و طبیعی است که در طول جریان بازی جنجال هایی وجود داشته باشد.”