مرجع خبری رئال مادرید : در کتاب کمیک کودکانه ات از مادرت خواستی که پیراهن رئال مادرید را به عنوان هدیه کریسمس به تو بدهد و در آن کتاب کارتونی ندیدیم که تو پاسخ تلفن مکرون و امیر قطر را بدهی  تا طوری به تو القا کنند که انگار مهمترین اتفاق برای رییس جمهور فرانسه هستی. به همین خاطر رئال مادرید را در عرض دو هفته نادیده گرفتی و پاسخ پیام های فلورنتینو را نمی دادی. حس فوق العاده ای داشتی و به الخلیفی گفتی که صفرهای زیادی جلوی رقم قراردادت بگذارد و بدین ترتیب تا سال 2025 در زندان طلایی خود ماندی.

اما زمان گذشت و خیلی زود دیدی که پول، خوشبختی نمی آورد و مهم نیست که این رقم چقدر دیوانه وار باشد (تا پایان قراردادش 425 میلیون دریافت می کنی) به همین خاطر بندی در قراردادت گذاشتی تا بتوانی در تابستان 2024 جدا شوی. قراردادی که  در صورت حذف شدن از چمپیونزلیگ توسط بایرن در هفته آینده بیشتر جلب توجه خواهد کرد چرا که در آن صورت دو سال متوالی در یک هشتم حذف شده ای. به رئال مادرید پاسخ منفی دادی تا در اروپا مضحکه شوی. به همین خاطر به تو توصیه می کنم که تواضع داشته باشی. یک سال دیگر در پاریس دوام بیاور و در سال 2024 رایگان بیا. در کنفرانس مطبوعاتی در مقابل برنابئو از هواداران رئال عذرخواهی کن و بگو :”شما لیاقت این رفتار من را نداشتید.” در آن صورت بخشیده خواهی شد.

توماس رونکرو