مرجع خبری رئال مادرید : تمرینات چهارشنبه رئال برای بازی با سویا در حالی پیگیری شد که گولر در سالن بدنسازی تمرین کرد. به نظر می رسد که پیش بینی آس در این باره که بازیکن ترکیه ای حداقل یکی دو هفته دیگر استراحت می کند و بعد برای تیم بازی می کند، صحت دارد.