مرجع خبری رئال مادرید: سه مصدوم رباط صلیبی تنها غایبان برای شروع تمرینات برای بازی مقابل لایپزیش بودند.