مرجع خبری رئال مادرید : الیو ساوانه هنرمندی است که اخیرا نقاشی های خود از بلینگام و آلابا را به دستشان رسانده است.

در کلیپ منتشر شده، وقتی که بلینگام می فهمد که آلیو برای کشیدن نقاشی او یک ماه وقت گذاشته می گوید:” لامصب! خارق العاده است.” وی از خط موهایش که با دقت کشیده شده نیز تعریف می کند  و در مورد نقاشی رودیگر می گوید:” برخی ریش هایش را هم سفید کشیدی، نه؟”

این هنرمند خطاب به جود می گوید:” پشتش همه آمارها و دستاوردهایش را نوشتم.” و بعد از آن آلابا به عنوان یک بایرنی قدیمی به بلینگام به عنوان دورتموندی قدیمی کنایه می زند:” اما نمی توانی جام بوندسلیگا را در این جا قید کنی…” که جود با افسوس می گوید:” هی، هی، هی!”