مرجع خبری رئال مادرید: میلیتائو و اودریوزولا درون چمن اختصاصی تمرین کردند و بنزما و لوکاس به سالن بدنسازی رفتند. هیچ کدام از این چهار نفر به بازی چهارشنبه با لایپزیش در برنابئو نمی رسند.