مرجع خبری رئال مادرید : بنزما و لوکاس تنها غایبان آخرین تمرین رئال پیش از بازی با لایپزیش بودند.