مرجع خبری رئال مادرید : لوکاس وازکز و بنزما به علت مصدومیت در تمرین شنبه شرکت نکردند. فقط شش بازیکن تیم بزرگسالان تمرین کردند. تمرینات رئال مادرید تا سه شنبه عصر تعطیل شد که از آن زمان ملی پوشان به تدریج برمی گردند.