مرجع خبری رئال مادرید : ماریو کورتخانا خبرنگار اسپانیایی گزارش داده است که صحبت های انریکه در مورد تغییر نظر احتمالی امباپه در پایان فصل برای مدیران رئال اهمیتی نداشته است.

وی اظهار داشت :” از یکی از منابعم در باشگاه رئال مادرید در مورد حرفهای انریکه در مورد امباپه پرسیدم. به من گفتند که هیچ اهمیتی ندارد!”